Protikorózna ochrana podzemných oceľových konštrukcií
 
 
 

AREKO je Váš profesionálny distribútor produktov a riešení protikoróznej ochrany Stopaq® pre Slovensko a Českú republiku.

Viskózno-elastické povlaky a tmely

STOPAQ® ponúka širokú škálu ekologických viskózno-elastických riešení ochrany Vášho majetku pred koróziou a prienikom vody.

STOPAQ sa jednoducho a ľahko aplikuje; vyžaduje len minimálnu prípravu povrchu, bez základných náterov alebo špeciálnych nástrojov. A okamžite vytvára nepriepustnú bariéru pre vlhkosť a vzduch.


Patentované viskózno-elastické produkty sa vyrábajú v dvoch výrobných závodoch a to v Holandskom meste Stadskanaal a v meste Damman v Saudskej Arábii. Tieto produkty sú predávané na celom svete pod značkou STOPAQ®.

Naše viskózno-elastické povlaky a tmely sa využívajú v mnohých univerzálnych aplikáciách od izolácií potrubí cez podmorské pilóty až po doizlovanie káblových spojov. Rozsah aplikácie STOPAQ® viskózno-elastických produktov varíruje od aplikácií na pevnine a na mori, v teréne aj vo výrobe až po nadzemné aplikácie aj v najextrémnejších klimatických podmienkach.

Izolácia proti priesaku vody

Tesniace systémy STOPAQ chránia proti infiltrácii vzduchu a vody na kritických spojoch, ako sú podlahy, prechody v stenách, žľaby, strechy a iné aplikácie, kde sa izolovanie vykonáva ťažko.

Viskózno-elastické izolácie boli pôvodne vyvinuté pre použitie v podmienkach s vysokým tlakom vodného stĺpca ako sú káblové prechody v suterénoch.

Izolačné riešenia STOPAQ vykazujú vynikajúcu priľnavosť na všetky materiály, aj na mokrý povrch a boli špeciálne vyvinuté a testované na zabezpečenie najvyššej úrovne kvality a výkonu pri použití v širokej škále aplikácií komerčnej výstavby.

Tento nikdy netvrdnúci tmel je odolný a dostatočne flexibilný pri inštalácii v správne navrhnutom tesniacom systéme. Okrem ochrany proti infiltrácii vody, ktorá by mohla viesť v stavebných konštrukciách k tvorbe plesní, prispieva táto izolácia ako súčasť systému vzduchovej bariéry, k vyššej energetickej efektívnosti stavby. Pomáha znižovať náklady na vykurovanie a chladenie znížením únikov tepla cez stavebné konštrukcie.

Najnižšie náklady na mechanizáciu

Povlaky STOPAQ sa aplikujú manuálne a väčšinou bez akýchkoľvek požiadaviek na tepelnú úpravu. Pri aplikáciách v teréne je táto skutočnosť veľkou výhodou v porovnaní s inými izolačnými systémami, ktoré si vyžadujú tepelnú úpravu a predhrievanie substrátu. Pretože sú tieto materiály stabilné a inertné, je ich aplikácia menej citlivá na podmienky prostredia ako je vlhkosť, teplota, atď., v porovnaní s kvapalnými povlakmi, ktoré si vyžadujú ideálne poveternostné podmienky na vytvrdzovanie, sušenie, atď.

 • Potrubia malých priemerov na benzínových pumpách
 • Potrubné ohyby
 • Potrubné spoje tvaru T
 • Dilatačné spoje
 • Prechody zem-vzduch
 • Oprava poškodených továrenských izolácií líniových potrubí
 • Oprava izolácií potrubí
 • Podmorská oprava zvarov
 • Podzemné príruby a armatúry
 • Šachtové poklopy
 • Nadzemné príruby a armatúry
 • Podmorské pilóty mól
 • Oprava zvarov na pevnine
 • Líniové potrubia
 • Aplikácia povlaku na pôvodný povlak potrubí
 • Ropné vrty

Výhody viskózno-elastickej technológie

Správanie STOPAQ materiálu sa prejavuje v troch základných rozdieloch v porovnaní s bežnými systémami: dôsledkom nízkeho povrchového napätia, má STOPAQ vynikajúcu schopnosť rozprestrenia sa na povrchu ocele, ale aj polymérov ako je PE, PP, FBE a pod.
 • Táto kombinácia nízkeho povrchového napätia a správanie sa polyméru ako tekutiny, zabezpečuje impregnáciu oceľových povrchov, čo podporuje ochranu proti korózii.
 • Vďaka tomu, že sa materiál správa ako tekutina a prechodová teplota, pri ktorej prechádza do sklovitého pevného skupenstva je nižšia ako -50°C, nebude sa materiál trhať, pukať, ani vytvárať vnútorné napätie.
 • Vďaka jej charakteristickému studenému toku, je priľnavá aj v chladnej klíme do -20°C

 

Výhody viskózno-elastickej technológie

Úprava povrchu:

Minimálne ST 2/3 ručné alebo štetinové čistenie podľa ISO 8501.
 

Aplikácia:

 • bez predpätia
 • manuálne
 • nie sú potrebné nástroje alebo špeciálne podkladové nátery
 • bez požiadavky na predohrev

 

Povlakový systém:

STOPAQ viskózno-elastický protikorózny systém + vrstva mechanickej ochrany
 

Záruka:

30 rokov

Bez rizika:

 • osmózy alebo mikrobiologickej korózie
 • slabej adhézie spôsobenej nesprávnym zdrsnením povrchu
 • slabej adhézie na PE, PP
 • zlyhania aplikácie
 • prachu

Priľnavý aj na:

 • polyetylén
 • polypropylén
 • FBE

Najrýchlejšie a najjednoduchšie dlhodobé riešenie

Proces od návrhu až po výstavbu a bežná ponuka, patria v stavebníctve k našim dennodenným aktivitám. Uspokojujeme potreby maximálneho výkonu, hospodárnosti, rýchlosti, súladu so životným prostredím a s bezpečnosťou pracovníkov.

Z pohľadu celkových nákladov na povlaky STOPAQ počas ich životného cyklu, predstavujú tieto najekonomickejšie riešenie pre všetky zúčastnené strany. Na rozdiel od konvenčných systémov, úprava povrchu a spôsob aplikácie nie sú rozhodujúce pre výkon povlaku STOPAQ.

Navyše má STOPAQ CZH samo-zaceľovaciu schopnosť v prípade výskytu malých poškodení.

 

Typické úspešné aplikácie:

 • doizolovanie potrubných zvarov
 • kompresorové stanice
 • príruby
 • šachty
 • armatúry

Povlaky a tmely 21 storočia

História STOPAQu začína v 70tych rokoch 20 storočia. Zakladateľ spoločnosti pán Frans Nooren založil Frans Nooren Waterproofing Contracting Company s cieľom poskytovať riešenia pre problémy vodárenských sietí. Veľmi rýchlo prišiel na to, že najlepšou cestou je vyrábať vlastný produkt, ktorý by umožnil vykonávať prácu spoľahlivejšie. Vychádzajúc zo svojich praktických skúseností sa rozhodol zlepšiť technológiu izolácie poškodených potrubných rozvodov vody. Výsledkom tejto snahy bola inovatívna tmeliaca zmes FN2100.

Tieto produkty sa ukázali byť významnými pre úspech novej generácie povlakov a tmelov. Zároveň určili aj ďalšie smerovanie spoločnosti STOPAQ do budúcna v oblasti protikoróznych technológií. Spoločnosť STOPAQ bola založená v roku 1988.

STOPAQ je držiteľom viacerých patentov pre paletu svojich protikoróznych a izolačných materiálov. Počas vývoja výrobkov STOPAQ sa zohľadňovali podmienky aplikácie a osobitná pozornosť sa venovala ľahkej, efektívnej a jednoduchej aplikácii. Nezabúdalo sa pri tom ani na bezpečnosť výrobkov a na ich vplyv na životné prostredie počas a po ich aplikácii.

STOPAQ získal nasledovné certifikáty:

ISO 9001

STOPAQ je ISO certifikovaná spoločnosť, čo znamená, že spoločnosť zaviedla ako štandard postupy systému manažérstva kvality (QMS) ISO 9001.

Systém manažérstva kvality firmy STOPAQ je v súlade s predpisom KIWA BRL K 911 pre inštaláciu priemyselných nádrží a NSF/ANSI 61 pre pitné vody. Pre zabezpečenie súladu s oboma normami sú STOPAQ postupy a procesy kontrolované internými ako aj externými audítormi.

Medzinárodné overovanie NSF

NSF International je spoločnosť pre verejné zdravie a bezpečnosť™, nezisková, mimovládna organizácia. Je svetovým lídrom v oblasti tvorby štandardov, certifikácie produktov, vzdelávania a manažmentu rizík verejného zdravia a bezpečnosti.

Slúži výrobcom pôsobiacim v 80 krajinách. NSF bola založená v roku 1944 a sídli v Ann Arbor, MI USA. NSF znak je uznávaný pre svoje hodnoty v medzinárodnom obchode po celom svete a je rešpektovaný vládnymi agentúrami na miestnej, štátnej aj federálnej úrovni.

STOPAQ ® výrobky boli schválené v súlade s viacerými normami. Niekoľko externých hodnotení a testov potvrdilo ich charakteristické vlastnosti:

 • TUV Hannover/Sachsen, FN 2100, 1996
 • TNO, Eye-irritation FN 2100, 1988
 • TNO, Toxicity FN 2100, 1988
 • OFI Kunststoffinstitut, corrosion prevention, OVGW, 2003
 • TNO, Water and Gas tightness FN2100, 1989
 • German T-Com, Evo-Dichtmasse STOPAQ, 2005
 • TUV-Sud, Compliance with DVGW C50

Stopaq súbory na stiahnutie

192 kB
pdf
1957 kB
pdf

STOPAQ Animation Video

Stopaq aplikácia na oblúk

STOPAQ® Wrappingband + PVC Outerwrap application (animated)