www.areko.sk / Kontakty / Kontaktné údaje

Adresa sídla spoločnosti je:

AREKO, s.r.o.
TOMANOVA 35 
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 31377530
IČ DPH: SK2020320181

Kontakty:

  Meno: e-mail: Telefón:
Recepcia Eva Flendrovská flendrovska@areko.sk 02 / 43 63 40 44
       
Riaditeľ Milan Raček racek@areko.sk 0904 203 002
Financie a marketing Zuzana Račeková racekova@areko.sk 0903 425 997
       
Meranie a regulácia      
  Milan Raček racek@areko.sk 0904 203 002
  Martin Šutor sutor@areko.sk 0907 319 903
  Zuzana Račeková racekova@areko.sk 0903 425 997
       
Robotika a automatizácia      
  Milan Raček racek@areko.sk 0904 20 30 02
  Peter Ducháček duchacek@areko.sk 02 / 43 63 40 44
       
Protikorózna ochrana      
  Martin Ďurčík durcik@areko.sk 02 / 43 63 40 44
  Vladimír Zváč zvac@areko.sk 0905 338 114
  Ján Cíbik cibik@areko.sk 02 / 43 63 40 44
  Pre Českú republiku:     
  Vladimír Kudělka kudelka@areko.sk 02 / 43 63 40 44
       
Kalibrácia Rudolf Košťál kostal@areko.sk 02 / 43 63 40 44
  Petra Virteľová (Rumanová) virtelova@areko.sk 0907 357 634
  Leoš Vyskočil vyskocil@areko.sk 02 / 43 63 40 44

 

Kde nás nájdete

U nás ste vždy vítaní ...