www.areko.sk / Meracia technika a snímače / Z-Nose: Elektronický nos
Meracia technika a snímače
 
 
 

Z-Nose®

Elektronický nos je ultra rýchly prenosný plynový chromatograf s patentovaným SAW detektorom. Ako jediný prenosný stopový analyzátor dokáže v reálnom čase niekoľkých minút zistiť prítomnosť a identifikovať veľmi malé koncentrácie organických, chemických a biologických výparov vo vzduchu. Zistí množstvá látok prítomných už v koncentráciách niekoľkých ppm.

Nie je to len indikácia pachov – z-Nose dokáže určiť chemickú štruktúru látok a ich množstvo

Viac informácií nájdete priamo na stánke výrobcu Electronic Sensor Technology Inc.

Využitie:

Bezpečnosť budov

 • Monitorovanie nebezpečných výparov v budovách a dopravných prostriedkoch
 • Analýza pachov a chemických výparov v priemyselných materiáloch

 

Bezpečnosť pri preprave:

 • Kontrola kontajnerov a dopravných prostriedkov na prítomnosť kontrabandu -  drogy, nelegálni imigranti, nebezpečné odpady a podobne
 • Ukryté výbušniny a chemické zbrane

Bezpečnosť na letiskách

Monitorovanie verejných a priestorov na manipuláciu s batožinou a tovarom na prítomnosť nebezpečných látok a  výbušnín 

Chemické výroby

 • Výroba a spracovanie plastov - monitorovanie
 • Petrochemická výroba – sledovanie únikov VOC, rýchle testy zloženia produktov in situ
 • Kozmetika – vývoj a testovanie parfémov a kozmetických prípravkov
 • Výroba detergentov – vývoj a testovanie pracích práškov a čistiacich prostriedkov 

Životné prostredie

 • Detekcia VOC (ľahkých prchavých látok) pri analýze kvality vody, vzduchu a pôdyň
 • Identifikácia zdrojov znečistenia, najmä zápachu vo vzduchu
 • Zisťovanie zápachov z baktérií a plesní

Výskum a hygiena

 • Zloženie, kvalita a pravosť potravín a nápojov
 • Zisťovanie a odstraňovanie živočíšnych zápachov
 • Analýzy, moču a zisťovanie chorôb
 • Skríning a prevencia výskytu rakoviny pľúc a zažívacích orgánov z dychu človeka

Produktové portfólio:

Ako Z-Nose funguje?