Dotazník spokojnosti AREKO

Ohodnoťte nás...

Vážený zákazník, v rámci skvalitňovania našich služieb sme si dovolili zostaviť tento dotazník spokojnosti. Dúfame, že s Vašou pomocou budeme schopní poskytovať kvalitnejšie služby.
Hodnotenie:
1 = vynikajúci  |  2 = veľmi dobrý  |  3 = dobrý  |  4 = únosný (dostatočný)  |  5 = neúnosný (nedostatočný)

    Hodnotenie
1 2 3 4 5
1. Rýchlosť uskutočnenia dodávky/služby?
2. Reakcie našich zamestnancov na Vaše požiadavky / pripomienky?
3. Dodržiavanie dohodnutých termínov?
4. Kvalita dodaných produktov/služieb?
5. Cenová úroveň našich produktov/služieb?
6. Dojednané platobné podmienky?
7. Miera informovanosti o našej spoločnosti?
8. Ako hodnotíte naše produkty/služby ako celok?
Odoslaním správy súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.
Ďakujeme, pracovný tím AREKO, s.r.o.