www.areko.sk / Protikorózna ochrana podzemných oceľových konštrukcií / Prípadová štúdia Rehabilitácia potrubných línií

Rehabilitácia potrubných línií

Segmenty: Stavebný
Aplikácie: Detekcia kvality

V súčasnosti na Slovensku už niekoľko rokov prebieha rehabilitácia potrubných línií diaľkovodov pre tranzit zemného plynu cez naše územie.

Jedným z najkvalitnejších materiálov, ktoré sa s úspechom používajú pri rehabilitácii tranzitného plynovodu je materiál PROTEGOL, ktorého hlavným dodávateľom je firma Areko, s.r.o. Za posledných 20 rokov sa pomocou materiálu PROTEGOL realizovala rehabilitácia niekoľkých desiatok kilometrov potrubia.

Pre aplikáciu materiálu pri procese rehabilitácie sa využívajú špecializované 2-komponentné striekacie zariadenia pre nanášanie izolačného materiálu za horúca, ktoré sú mobilné a prispôsobené na prácu v teréne. Zariadenia sú vybavené špeciálnymi striekacími prstencami s možnosťou samostatného pohybu po potrubí alebo pri rehabilitácii kratších úsekov sa používa len ručné strriekanie.

zaujala Vás táto referencia?
späť