www.areko.sk / Protikorózna ochrana podzemných oceľových konštrukcií / Prípadová štúdia Poľsko - slovenské prepojenie tranzitného plynovodu
 
 
 

Poľsko - slovenské prepojenie tranzitného plynovodu

Segmenty: Stavebný
Aplikácie: Detekcia kvality

Projekt poľsko-slovenského prepojenia predstavuje vybudovanie nového cezhraničného prepojenia plynovodov, ktoré spojí tranzitné sústavy Poľska a Slovenska.

Naša firma sa podiela na tomto projekte dodávkami protikoróznzch materiálov STOPAQ a PROTEGOL pre izolovanie podzemných potrubí, fitingov a rozvodov tranzitného plynovodu pre poľsko slovenské prepojenie. Ďalej dodávkami ručného náradia MONTIPower na štetinové otrieskávanie a meracej techniky ALMEMO na meranie teploty, vlhkosti a rosného bodu.

Cieľom integrácie plynovodných systémov Poľska a Slovenska, ako súčasti severojužného koridoru je zabezpečiť diverzifikáciu a stabilitu dodávok plynu v oboch krajinách, a tiež posilniť vývoj konkurenčného trhu s plynom v celom regióne. Prepojenie poľskej a slovenskej prepravnej sústavy môže otvoriť prístup poľským subjektom k dodávkam plynu z takzvaného južného koridoru, ktorý má dodávať zemný plyn z oblasti Kaspického mora, resp. k dodávkam LNG z Jadranského mora. Analyzované prepojenie, odhliadnuc od zabezpečenia prístupu k plynu na poľskom trhu, vrátane LNG, môže v budúcnosti ponúknuť nielen slovenskému trhu ale i celému regiónu možnosť získavať dodávky komodity z oblasti Baltského mora ako i z nekonvenčných ložísk v Poľsku.

Zdroj: Eustream a.s.

zobraziť viac
zaujala Vás táto referencia?
späť