www.areko.sk / Meracia a regulačná technika / Prípadová štúdia VYKUROVANIE 2022

VYKUROVANIE 2022

14.02.2022
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB
Slovenská komora stavebných inžinierov
Vás pozývajú na jubilejnú 30. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu.
 
 
Na konferencii nájdete aj našu firmu AREKO, kde budeme mať prezentáciu riešešení s produktami ALMEMO od firmy AHLBORN.
 
 

Jubilejná 30. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2022 je v tomto roku zameraná na tému „Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Alternatívne zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby


Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Viac informácií nájdete priamo na stránkach SSTP 

 
späť