www.areko.sk / Meracia a regulačná technika / Prípadová štúdia Novinky v oblasti meracích prístrojov a snímačov II.

Novinky v oblasti meracích prístrojov a snímačov II.

01.08.2021

Teplovodivé platničky typ 119 SI s automatickou korekciou teplotného koeficientu

 
 

Nové teplovodivé platničky tepelného toku typu 119 SI na stanovenie hustoty tepelného toku bola vyrobená vo vhodnom dizajne s rozmermi 250x250 mm. Skutočný snímač pozostáva z meandra mnohých termočlánkov, ktoré sú navzájom spojené, a je zaliaty v silikónovom nosnom materiáli. Výsledkom je pružná poddajná doska pre hladké povrchy. V doske tepelného toku je zabudovaný miniatúrny snímač NTC na automatickú korekciu teplotného koeficientu. Hustota tepelného toku je dôležitým parametrom na stanovenie súčiniteľa prechodu tepla.

 

Schichten -en

Súčiniteľ prestupu tepla U (tiež hodnota tepelnej izolácie, hodnota U, predtým hodnota k) popisuje množstvo tepla cez jednu alebo viac vrstiev materiálu, ktoré prúdi cez plochu 1 m² za jednu sekundu, ak vzduch teploty na oboch stranách sa líšia o 1 K. 

Tip:

Na vytváranie fyzických meraní je k dispozícii množstvo senzorov na pripojenie k záznamníkom dát ALMEMO®, ako aj špeciálny softvér na výpočet všetkých relevantných meraných veličín.

Naša referencia:

Dosku tepelného toku sme použili aj v našej referencii Vegetačná strecha

 

späť