www.areko.sk / Meracia a regulačná technika / Prípadová štúdia Naša ponuka pre farmaceutický priemysel a nemocnice

Naša ponuka pre farmaceutický priemysel a nemocnice

..
Zber údajov ALMEMO® v súlade s CFR 21, časť 11
Najmä vo farmaceutickom priemysle a lekárskej technike sú zvýšené požiadavky na presnosť a spoľahlivosť nameraných údajov. Aby sa zabezpečila kvalita a kontrola, monitorovací systém so záznamníkmi ALMEMO® spĺňa požiadavky v súlade s CFR 21 časť 11. Pravidelné úpravy smerníc vyžadujú technológiu merania, ktorá sa môže používať čo najpružnejšie. Tento proces spĺňa neustály vývoj technológie ALMEMO® s inteligentnými konektormi. Nová technológia ALMEMO® D7 teda zodpovedá priemyselnému odvetviu 4.0 a používa sa na digitalizáciu senzorov. Táto digitalizácia umožňuje výrazne zjednodušenú manipuláciu s ohľadom na kalibráciu a rekalibráciu meracej technológie a ponúka vysokú flexibilitu pri každodennom používaní. Na rekalibráciu sú potrebné iba senzory a nie celý merací systém.
 
Monitorovanie dát a monitorovanie prostredia v nemocniciach a farmaceutickom priemysle
 
Vo farmaceutickom priemysle a lekárskej technológii sa mapovanie procesov alebo údajov stalo dôležitou súčasťou schvaľovacieho procesu. Vyžaduje sa tiež zaznamenávanie nameraných hodnôt počas monitorovania klímy v miestnosti. Tento druh dokumentácie alebo optimalizácia procesov nie je pre meraciu technológiu ALMEMO® nič neobvyklé. Produktové portfólio obsahuje plne digitálne snímače, ktoré je možné pripojiť aj prostredníctvom bezdrôtového systému záznamníka dát ALMEMO® 470. Systém bezdrôtového záznamníka vyniká predovšetkým jednoduchou topológiou siete. Zvláštnosťou rádiového systému je bezdrôtový senzor, ktorý automaticky slúži ako opakovač, len čo centrálny záznamník stratí merací bod v dôsledku problémov so vzdialenosťou alebo slabosti signálu.
 
Dokonca aj káblové riešenia sú stále veľmi žiadané. Systémy ALMEMO® D6 a D7 sú stále populárnejšie. Tieto plne digitálne senzory umožňujú užívateľovi, ako je to obvyklé v prípade systému ALMEMO®, nielen flexibilnú výmenu senzorov, ale aj veľmi jednoduchú rekalibráciu senzorov bez odstránenia celého hardvéru. Kompletné systémové riešenia podľa príkladu Industry 4.0 sú stále viac implementované do meracích aplikácií. Digitálna meracia technológia ALMEMO® so svojimi jedinečnými možnosťami tu určuje trendy.

 

späť