www.areko.sk / Protikorózna ochrana podzemných oceľových konštrukcií / Prípadová štúdia Kolokvium Žilina 2021

Kolokvium Žilina 2021

15.06.2021

Ďakujeme organizátorovi SPNZ, že sme sa mohli aj tento rok zúčastniť na kolokviu „Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR – plyn, voda, ropa“ v Žiline a pomohli tak oživiť  nútene prerušenú tradíciu tohto podujatia.

Osobné stretnutia boli pre nás po dlhšej dobe znovu oživením a utužením našich vzájomných precovných vzťahov.

 

Zaujímavé prednášky z kolokvia nájdete na tejto webovej stránke

 

 

späť