www.areko.sk / Protikorózna ochrana podzemných oceľových konštrukcií / Prípadová štúdia ISO Success in Stadskanaal

ISO Success in Stadskanaal

11.03.2021
S potešením zdieľame, že náš tím STOPAQ v meste Stadskanaal získal obnovenie certifikátu ISO 9001 a prvý certifikát ISO 14001!
 
Počas auditu ukázal tím dôkazy, vysvetlil ciele, demonštroval procesy, riziká a príležitosti. Okrem toho ukázali implementáciu dopadov na životné prostredie a udržateľnosť do organizácie.
 
Bolo to veľké úsilie celého tímu a sme radi, že môžeme preukázať našu trvalú oddanosť kvalite a riadeniu zákazníkov a náš záväzok k životnému prostrediu.
 
Gratulujeme všetkým zúčastneným pri uskutočňovaní tohto cieľa.
 
späť