Akreditované kalibračné laboratórium
 
Naše laboratórium ako jediné z piatich zúčastnených slovenských kalibračných laboratórií teploty vyšlo z porovnávania zo 100% úspešnosťou vo všetkých siedmich teplotných bodoch.
prečítať  
 
Kalibrácia elektronických teplomerov s dotykovými snímačmi na meranie teploty povrchov pevných telies je trvalo predmetom mnohých diskusií.
prečítať  
Aktualita


 
Konduktometria je jednou z najpoužívanejších a najspoľahlivejších metód na sledovanie čistoty vôd, či už destilovanej, demineralizovanej alebo napájacích vôd
prečítať